Radari

Karakteristike radar detektora

 • Tip senzora: Dopel radar
 • Maksimalna greška; plus minus 3km na čas
 • Daljina detekcije: 200m
 • Ugao: 12 stepeni puta 17 stepeni
 • Visina cifara: 300mm

Električne karakteristike sa solarnim napajanjem

 • Maksimalna potrošnja: 13W
 • Solarna ploča: 100W
 • Akomulatorska baterija: 32h
 • Ugao: 12 stepeni puta 17 stepeni
 • Invertor: 6A

Optičke karakteristike

 • Optičke karakteristike prema EN 12966-1
 • Veliki ujednačen kontrast pri svim osvetljajima
 • Diode zaštićene sočivima sa UV zaštitom
 • Strujna pobuda diode je takva da osvetljaj ne zavisi od napona

Komunikacija

 • Mogući komunikacioni interfejs: Ethernet